Vandaag de dag wordt iedereen geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Daarom heeft de Stichting Sport & Cultuur besloten om verder te verduurzamen. We mogen ons gelukkig prijzen dat De Belte al een energiezuinig gebouw is, maar verbetering is altijd mogelijk.

Deze zomer zal de TL verlichting in de sporthal vervangen worden voor LED verlichting. Beekman Elektro heeft een heel mooi voorstel gemaakt en gaat de nieuwe verlichting leveren. Het vervangen van de TL verlichting voor LED zal door vrijwilligers gedaan worden. Dat is een flinke klus. We willen de betrokken vrijwilligers alvast bedanken voor hun hulp tijdens de zomermaanden, bedankt!

Op termijn zal ook de overige verlichting in het pand vervangen gaan worden voor energiezuinige LED verlichting.

Nu en in de toekomst zullen de energiekosten een steeds groter aandeel hebben in de exploitatie. We zullen gerichte duurzaamheidsmaatregelen moeten treffen. Om die reden is het noodzakelijk dat er een beter inzicht ontstaat in de energieverbruik per ruimte. MFADe Belte gaat meewerken aan een pilot t.b.v. monitoring stroomverbruik. Er zullen een aantal tussenmeters geplaatst worden waarmee het stroomverbruik per deel van het gebouw gemeten kan worden. Met deze gegevens kan nauwkeuriger gerekend worden aan de haalbaarheid van verdere investeringen in duurzaamheid.

Verduurzamen