Beste dorpsgenoten, gebruikers en vrijwilligers van MFA De Belte,

Sinds 19 november is het in beperkte mate weer mogelijk om gebruik te maken van de voorzieningen op de Belte. Bij deze willen we u allen informeren over de voorwaarden om een bezoek aan de Belte mogelijk te maken.

 1. Toegang tot de Belte is alleen na reservering toegestaan. De reserveringsinstructies zijn onlangs gedeeld met alle gebruikersgroepen en staan genoemd op www.debelte.nl . Geen reservering = geen toegang. Ook niet als u een training hebt of geeft op de buitenfaciliteiten. De Belte Bar en Huiskamer zijn gesloten.
 2. Er mogen zich maximaal 30 bezoekers per ruimte in het gebouw bevinden. Bij het maken van een reservering dient u aan te geven met hoeveel personen U komt, zodat de juiste ruimte voor u geselecteerd kan worden. De reserveringsinstructies staan genoemd op www.debelte.nl
 3. Stuur maximaal 24 uur voor uw bezoek een mail naar info@debelte.nl waarin u aangeeft met wie u komt. Het is verplicht iedere persoon bij naam te noemen. Geef daarbij ook aan of iedereen klachten vrij is. Wij zijn verplicht een gezondheidscontrole uit te voeren. Wanneer er iemand klachten heeft, is die persoon niet welkom op de Belte. Dat geldt ook wanneer een gezinslid klachten heeft.
 4. Ontsmet uw handen met handgel bij de ingang van de Belte en registreer u. Dat kan door het invullen van het formulier of via het scannen van de  QR code bij de ingang.
 5. Dragen van een mondkapje in het en rondom de Belte is verplicht. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van € 95,- .
 6. Houd u binnen en buiten het gebouw aan de RIVM richtlijnen, zoals de 1,5 meter afstand.
 7. Indien u koffie/thee wilt nuttigen in één van de ruimtes kunt u dit in de mail aangeven of stem het af op moment van aankomst met de beheerder. Koffie/thee wordt  op gepaste afstand geleverd (van te voren klaargezet en/of op een karretje voor de deur gezet).
 8. Indien u koffie/thee wilt betalen is het dringende verzoek zo veel mogelijk te pinnen.
 9. Denk bij het verlaten van de Belte nogmaals aan het ontsmetten van uw handen.
 10. De Stichting Sport en Cultuur is verantwoordelijk voor uw gedrag en daarmee de voorkoming van verspreiding van het Corona-virus. Respecteer daarom altijd de regels van het RIVM. Indien deze regels niet nageleefd worden heeft de beheerder de mogelijkheid u de toegang te ontzeggen.
 11. Indien de regels niet worden nageleefd en dit geconstateerd wordt door een controlerende instantie, dan staat daar een boete op van €4.000,- voor rekening van de Stichting Sport en Cultuur en een boete van € 95,- per persoon.

De inzet van vrijwilligers is de komende periode nog niet nodig en wordt zoveel als mogelijk beperkt. Zodra daar verandering in komt worden de vrijwilligers gecontacteerd.

We hopen met dit bericht iedere betrokkene goed geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan kunt u die stellen via info@debelte.nl

Update Coronamaatregelen