MFA De Belte was niet tot stand gekomen door de grote inbreng van de inwoners van Nieuw Heeten.
Het kopen van obligaties was daar een belangrijk onderdeel van. Dit was zeer succesvol.
Met de start van de MFA zijn 527 obligaties uitgegeven dat een bijdrage heeft opgeleverd van Eur 106.850,–

Gezien de goede financiele resultaten is in 2019 gestart met het terugbetalen van een deel van de obligaties middels uitloting, een totaalbedrag van Eur 35.000,–. Ondanks de corona crisis, zijn de overige uitstaande obligaties dit jaar terugbetaald, een bedrag van Eur 71850,–.

Van het totale bedrag is Eur 12.100,– gedoneerd aan MFA De Belte, oftewel 11% van het totale bedrag. Dat is geweldig en geeft maar weer eens aan hoe betrokken de Nieuwheetenaren zijn. Immers, MFA De Belte is van ons allen. Deze donaties dragen bij aan de succesvolle exploitatie van onze accommodatie.

Met de terugbetaling van de obligatie is de Belte nagenoeg schuldenvrij, en dat binnen 8 jaar!

We kunnen wel stellen dat we als Nieuw Heeten hiermee met z’n allen een geweldige prestatie geleverd hebben. Allen hartelijk dank hiervoor!

Obligatielening volledig afgelost