Van oud naar nieuw: een verslag van het proces, ontwikkeling en bouw van de MFA in Nieuw HeetenDe Belte logo

Een samenvatting van achttien nieuwsbrieven van april 2013 – oktober 2014


Voorbereiding 2006 – 2012
Na jaren van plannen maken, diverse opties bekijken en onderzoeken doen wordt in het najaar van 2012 duidelijk dat de best haalbare optie is om op de plek van de sportvereniging Nieuw Heeten een Multi Functionele Accommodatie te gaan bouwen.

November 2012
De oprichting van Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten met als doelstelling de stimulering en de ondersteuning van sport, welzijn en cultuur en de daarbij behorende bouw en exploitatie van een multifunctionele accommodatie in Nieuw Heeten.

Januari 2013 – april 2013

Op 15 januari 2013 is er een laatste overleg geweest op het gemeentehuis tussen voor- en tegenstanders van het plan. Op deze avond is besloten dat heel het dorp gaat voor een MFA op de Belte. Op 23 januari 2013 is er met de buren van De Belte gesproken over de laatste situatieschets en de bouwtekening.

Er is een specialist ingeschakeld die een adviserende rol heeft gehad bij het opstellen van een convenant met de belastingdienst inzake de BTW problematiek.

In maart 2013 zijn er meedenk sessies geweest met alle leden en de beheerder van het timmermanshuis, alle sportcommissies en de directeur van de basisschool. Er zijn presentatie van de plannen gehouden voor het CDA, Gemeentebelangen, de VVD en de SP. De architect Peter Boksebeld van IdPlus is aangenomen na het zorgvuldig doorlichten van de diverse offertes en het maken van een SWOT-analylse.

Op 2 april 2013 is er gebruik gemaakt van het inspreekrecht op de raadspleinsessie. Alle fracties waren positief en het voorstel wordt zonder debat behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering. Het dorp Nieuw Heeten, de werkgroepen en de wethouder met zijn ambtenaren kregen diverse complimenten voor de manier waarop er nu een haalbaar plan voor een “echte” MFA is neergelegd! Op 8 april is er een presentatie gehouden voor de ondernemersvereniging en voor de sponsoren van SV Nieuw Heeten.

Op 24 april is het voorstel tot bouwen van de MFA in Nieuw Heeten in de gemeenteraad behandeld en unaniem goedgekeurd! WE HEBBEN EEN “GO” !!!


Van “Go” tot eerste schop in de grond; mei 2013 – oktober 2013

Op 13 mei was er een informatieavond voor het dorp waarbij de plannen zijn toegelicht en er gestart is met het werven van vrijwilligers. Er waren ruim 120 mensen aanwezig. Maar liefst 91 aanwezigen gaven zich spontaan op om vrijwilliger te worden voor de diverse werkgroepen en werkzaamheden. De werkgroepen Vitaliteit, Cluster Sport en Cluster Cultuur zijn officieel ontbonden tijdens de informatieavond. Het nieuwe logo is gepresenteerd en de naam van de nieuwe MFA wordt / blijft “De Belte”.

De tekening van de MFA is aangepast met zoveel mogelijk wensen van de gebruikers en is na de informatiesessie van 13 mei nog gewijzigd met enkele aanwijzingen vanuit het dorp en is nu definitief vastgesteld .

De Crea Doe club gaat definitief een plek krijgen in de basisschool. De school is erg blij dat er door de Crea Doe club nu ook een handenarbeid lokaal op school komt.

De werkgroep fondsenwerving is op volle kracht bezig om diverse fondsen aan te schrijven voor een mogelijke subsidie. De verschillende werkgroepen zijn begonnen met het ondersteunen van het bestuur door mee te denken en mee te regelen rondom alle bouwplannen. Op 29 augustus 2013 is de omgevingsvergunning afgegeven!

De opdrachtbevestiging voor de sporthal is getekend. Frisomat BV gaat de sporthal bouwen. Hij wordt volledig in een fabriek in België gemaakt en binnen ca 4 weken op de plek opgebouwd . Doordat Frisomat werkt met een speciale constructie waarbij dunner materiaal gebruikt kan worden is deze hal goedkoper dan een traditionele hal en kunnen wij op deze manier toch een duurzame sporthal in Nieuw Heeten bouwen.

Via de diverse verenigingen uit het dorp is meegedaan aan de inschrijving op overtallig meubilair van de Rabobank om zo een begin te maken met de toekomstige inrichting van “de Belte”. Er is een webcam op de Belte geïnstalleerd die vanaf de start van de bouw via de website van Nieuw Heeten liet zien hoe het stond met de bouwvoortgang.

Op basis van ingediende offertes is de keus gemaakt voor bouwbedrijf Jansman en installatiebedrijf Joop Elders. Omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing zijn zonder ingediende bezwaren door de procedure gekomen en is op 18 oktober officieel verleend.

Het is zover……. de eerste schop kan in de grond!

Op 19 oktober 2013 is op een feestelijke wijze de eerste schop in de grond gezet door Wout Wagemans (wethouder), Wim Bessembinder (oudste sportlid), Melissa Vosman (jongste toneellid) en Gerard van der Kuil (directeur Basisschool). Tevens werd het startsein gegeven voor de obligatielening waarbij Ben Kruiper spontaan vanuit het publiek aanbood de 1e obligatie van €1000,- te kopen.

Namens Plaatselijk Belang bood Teun Schuurkamp een donatie van €10.000,- aan de stichting aan, het begin van een succesvolle campagne om het resterende bedrag binnen te halen.


We zijn begonnen!! De bouw is gestart!! Oktober 2013- oktober 2014

Jansman is eind oktober 2013 gestart met de bouw van de MFA in samenwerking met vele vrijwilligers. Onder leiding van Ton Bessembinder zijn de vrijwilligers al druk bezig geweest en is de bouw voortvarend van start gegaan.

infoavond vrijwilligers
Infoavond vrijwilligers

Op 4 november is er een informatie avond voor de sponsoren van SV Nieuw Heeten en de ondernemersvereniging geweest. Hierbij waren 21 ondernemers, allen uit Nieuw Heeten aanwezig. Er zijn verschillende onderdelen uit de aanbesteding gelaten met de bedoeling deze zoveel mogelijk te plaatsen bij de plaatselijke ondernemers en sponsoren van SV Nieuw Heeten.

Op 11 november is er een informatieavond geweest voor alle bouwvrijwilligers. Maar liefst 55 vrijwilligers waren hierbij aanwezig! Een superopkomst!

Het contract met de brouwer is getekend! AB-Inbev gaat het bier leveren. Deze komt in twee dubbelwandige tanks in de voorraadkamer. De overige dranken worden door Korbeld geleverd. Dit betekent dat wij vanaf de opening van de nieuwe accommodatie overgaan op Hertog Jan bier!
De sportvloer wordt geleverd door Eputan en de sportinrichting wordt geleverd door BOSAN.
Jansman en Elders zijn volop aan het werk en onze vrijwilligers hebben al heel wat arbeidsuren geleverd! Geweldig! Ook achter de schermen zijn er verschillende vrijwilligers druk bezig met het voorbereiden van alle facetten die bij de nieuwbouw komen kijken.

 

 

 

 

 

 

Diverse dames hebben aan de oproep gehoor gegeven te helpen met het schoonhouden van de keet. Ook werd er regelmatig door individuelen of groepjes soep en andere lekkernijen voor onze bouwvrijwilligers aangeboden op vrijdag en zaterdag. De slogan is dan ook: “Heb je je buurvrouw lang niet gesproken, ga dan samen iets voor onze bouwvrijwilligers koken”.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, er is een extra subsidieaanvraag gedaan voor een warmtepomp en zonnepanelen. Hier zijn Ferdi van Rossum en Jacko Krieger erg druk mee geweest. Als dit lukt kan er in de toekomst minimaal vijf á zesduizend euro per jaar bespaard worden op energiekosten!

Jody Scholten (Mint interieur) en Stefan Bosman (MACO) zijn aangeschoven bij de werkgroep interieur. Interieurarchitect Linda Pol een advies uitgebracht waarmee de werkgroep aan de slag kan. Op naar het hoogste punt!

Op 14 januari was er een informatiebijeenkomst in het Timmermanshuis over de voortgang van de bouw. Hier waren rond de 100 personen aanwezig. Het Belte cabaret had in een aangepaste versie de volle aandacht van het publiek, al met al een geslaagde avond.

De keuken gaat geleverd worden door Metos, de inbraakbeveiliging door Beekman.

Helaas is het bestuurslid en kartrekker bouw, Tonnie Bieleman, ivm gezondheidsredenen niet meer beschikbaar voor de Belte. Peter Boksebeld van Idplus heeft zich spontaan aangeboden Tonnie te vervangen mbt de coördinatie van de bouw. Geweldig dat onze architect zich zo betrokken voelt bij ons project en dit op wil pakken!!

isolatie belteJeugdleden van de handbal en voetbal hebben dankzij een grote opkomst op maandag 17 maart in 45 min 1320 m2 isolatiemateriaal op de nieuwe sporthalvloer gelegd. Super gedaan!! En de weken daarna is er door onze vrijwilligers 15 km vloerverwarming gelegd. Een helse klus! Bewondering voor alle helpers!

MACO woonidee van Stephan Bosman gaat alle PVC vloeren in de Belte leveren. Mede dankzij Henri Kogelman van Boerhof Heeten wordt een maximaal inkoopvoordeel voor de Belte geregeld. MINT interieurbouw maakt de beide barren. Jody Scholten en Michel in ’t Veld hebben een prachtig ontwerp gemaakt, waardoor we straks in de Belte kunnen genieten van een prachtig stukje vakmanschap uit ons eigen dorp. Frank Küttschruiter van FK Grondtechniek leverde rioleringsbuizen en putten voor de Belte. Deze zijn er door de vrijwilligers piccobello ingelegd. Linthorst Snijtechniek en Inbraakbeveiliging Wijnbergen hebben samen een ontwerp gemaakt voor de banken in de kleedkamers en voor de tribunes.

Loonbedrijf Janssen uit Heeten heeft materiaal ter beschikking gesteld voor shovel en kraanwerkzaamheden. Unicom Oost heeft de zwarte grond gecertificeerd, de sloot uitgegraven en de zwarte grond is tegen de kostprijs van certificeren naar enkele van onze vrijwilligers gegaan.

Frisomat is vrijdag 28 februari begonnen met de bouw van de sporthal. Ze werken 6 dagen in de week en werken ook ’s avonds door om de klus zo spoedig mogelijk klaar te hebben. In april zijn de werkzaamheden afgerond. In juni is door Eputan de sportvloer gelegd.

Op 3 mei 2014 is een inloopmiddag georganiseerd die zeer goed bezocht is. De reacties op ons mooie nieuwe gebouw in aanbouw waren hartverwarmend. Hier zijn we dus met zijn allen voor bezig!

De tenniscorner is geheel door vrijwilligers gebouwd en komt zo’n 40 cm boven de tennisbaan dus je kan er straks prachtig over de banen kijken. Half mei is er gestart met de sloop van kleedkamer 2, 3 en 4, omdat de boarding van het kunstgrasveld net de kleedkamers raakt. Op 2 juni is er gestart met de aanleg van het kunstgrasveld.

Er is een complete licht en geluidsinstallatie voor zowel binnen als buiten hebben aangeschaft bij Fraizle. Op 6 juni 2014 is de eerste oplevering door Jansman is gedaan en de definitieve oplevering vrijdag de 13e juni wordt gedaan. De zonnepanelen zijn door Elders in juni geïnstalleerd.

Er zijn veel verschillende Nieuw Heetense bedrijven betrokken bij de afbouw van de Belte. En wat misschien niet zo zichtbaar was, al deze bedrijven nemen ook een flink stuk vrijwilligerswerk voor hun rekening in de vorm van manuren die we in de gunning van de werkzaamheden met hun hebben af kunnen spreken!

  • Het nieuwe reserveringssysteem Supersaas is in juli ingericht.
  • Theo Grolleman is aangenomen als nieuwe beheerder. Vanaf 1 september is hij in dienst van de Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten.
  • Het gehele straatwerk buiten wordt door vrijwilligers gelegd! In augustus 2014 wordt de hele parkeerplaats gerenoveerd. De nieuwe fietsenstalling is daarvoor al gemaakt. Als tijdelijke parkeerplaats mogen we het weiland van Schiphorst gebruiken.

  • De bosweek heeft een eigen watertappunt op het handbalveld. Zo hoeven er geen meterslange slangen meer vanaf de kleedkamers naar het bos gelegd worden.
  • Op zondag 17 augustus is de 1e wedstrijd op kunstgras gespeeld en de Beltebar voor het eerst geopend. De eerste inkomsten na een jaar van heel veel uitgaven!

Vanaf 1 september zijn alle sport, cultuur en welzijn activiteiten op De Belte gestart. Ook al is alles nog niet perfect in orde, iedereen is trots op ons prachtige gebouw! Er zijn twee schrobmachines aangeschaft om het werk van de vrijwilligers makkelijker te maken.

In augustus is Daphne Grolleman aangetreden als bestuurslid en Maud van der Wielen is vaste notulist van het bestuur geworden.


De opening: 10 oktober 2014

Op vrijdagavond 10 oktober heeft burgemeester Piet Zoon de officiële opening verricht door Sport en Cultuur met elkaar in de echt te verbinden. TROTS was het centrale thema van dit openingsweekend. De sporthal was omgetoverd tot een huwelijkszaal waar alle toekomstige gebruikers aan het “echtpaar” lieten zien wat er allemaal gaat gebeuren in De Belte.

Zaterdagmiddag 11 oktober was er open huis voor iedereen, waarin alle gebruikers hebben laten zien wat er allemaal kan in De Belte.

Kunst voor en door dorpsgenoten

Tijdens het openingsweekend zijn er twee kunstwerken onthuld die door plaatselijke kunstenaars zijn ontworpen en gemaakt. Het kunstwerk bij de ingang is bedacht en uitgewerkt door Heidi Bouwman en Gerard Linthorst en er is door alle gebruikersgroepen aan meegewerkt.

 

Naast de Jeu de Boulesbaan is een bankje onthuld dat gemaakt is door Tonnie Gerritsen en Rudie Kruiper en volledig met mozaïek is ingelegd door Marietje Pleizier en Thecla Wijnbergen. In het mozaïek zijn allerlei zaken van Nieuw Heeten en de Belte verwerkt.

 

Vrijwilligersavond; afsluiting openingsweekend

De vrijwilligersavond op zaterdagavond 11 oktober startte met een gratis toegankelijke wedstrijd van Dames 1.Iedereen kon beleven hoe leuk het is een handbalwedstrijd van je eigen dorpsgenoten in je eigen sporthal te bekijken. Daarna startte de vrijwilligersavond voor iedereen die op wat voor manier dan ook had meegeholpen aan de realisatie van De Belte. Een prachtig weekend! Klik hier voor de foto’s.

BEKIJK ONZE VIDEOPAGINA VOOR LEUKE FILMPJES!