De Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten is opgericht op 13 november 2012 door Herman Strijtveen, Anton ten Have en Riet ten Have. Op 10 april 2013 is het bestuur uitgebreid naar vijf personen,  Tonnie Bieleman en Hans Scheltinga zijn toegetreden tot het bestuur.

Daphne Grolleman heeft op 11 oktober 2014 de bestuursplek van Tonnie Bieleman overgenomen. Maud van der Wielen heeft vanaf dat moment de taak van notulist op zich genomen.

Riet ten Have is op 5 december 2017 gestopt als bestuurslid. Maud van der Wielen is toen gestart als volwaardig bestuurslid. Op 17 september 2018 is Hans Scheltinga gestopt als bestuurslid en is Rob Slinkman toegetreden tot het bestuur.

In september 2020 is Maaike Jochems als notulist toegevoegd aan het bestuur.

Daphne Grolleman is in oktober 2020 gestopt als bestuurslid, Ingrid Linthorst is toegetreden als nieuw bestuurslid. Maud van der Wielen is per 1 juni 2021 gestopt als secretaris. Tanneke Severijn is haar opvolger.

In september 2023 is Rob Slinkman gestopt als bestuurslid. Tevens is Maaike Jochems gestopt als notulist.

Beheer

Theo Grolleman is sinds de opening in oktober 2014 de beheerder van de accommodatie. Hij is de enige betaalde kracht in onze MFA die verder geheel gerund wordt door vrijwilligers. Er zijn verschillende taakgroepen die het bestuur en de beheerder in de uitvoering ondersteunen met meer dan honderd vrijwilligers.

ORGANOGRAM

Doel

“MFA de Belte” moet zorgen voor een verbinding tussen jong en oud met verschillende activiteiten op het gebied van sport, welzijn en cultuur. De Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten wil met De Belte nadrukkelijk inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, met als belangrijkste doelstellingen het borgen en verbeteren van de leefbaarheid in onze kleine gemeenschap en de verschillende voorzieningen, dichtbij de mensen.

Naam   Functie  E-mail 
Herman Strijtveen  voorzitter  h.strijtveen@debelte.nl
Anton ten Have  penningmeester  a.tenhave@debelte.nl
Tanneke Severijn  secretaris  t.severijn@debelte.nl
Vacant  bestuurslid
Ingrid Linthorst  bestuurslid  ingrid.linthorst@debelte.nl
Vacant  notulist

Portefeuille verdeling bestuur

Naam Herman Anton Tanneke Vacant Ingrid
Taak Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid Bestuurslid
Aanspreekpunt sport, school X X
Aanspreekpunt cultuur X X
Programmering/Supersaas  X X
Financieel X
Inkoop/horeca X
Inkoop overig X X
Communicatie/PR X X
Gebouw / buitenterrein X X
ICT/techniek X X
Vrijwilligers X X X X X