Beste dorpsgenoten, gebruikers en vrijwilligers van MFA De Belte,

Op 5 juni mag de Belte haar deuren weer openen en is het (in beperkte mate) weer mogelijk om gebruik te maken van de voorzieningen op de Belte. Bij deze willen we u allen informeren over de regelgeving en voorwaarden voor een bezoek aan de Belte.

Alle vaste gebruikersgroepen worden geïnformeerd en indien nodig wordt er nader overleg gevoerd.

U bent als bezoeker zelf verantwoordelijk voor opvolgen van de algemene RIVM richtlijnen.

 1. Toegang tot de Belte is alleen na reservering toegestaan. Reserveren kan ter plekke middels inschrijving t.b.v. de gezondheidscontrole. Verdere reserveringsinstructies zijn onlangs gedeeld met alle gebruikersgroepen en staan genoemd op www.debelte.nl . Geen reservering = geen toegang. Ook niet als u een training hebt of geeft op de buitenfaciliteiten.
 2. Het aantal zitplaatsen bepaald het aantal bezoekers per ruimte. Is er geen zitplaats vrij, dan dient u de ruimte te verlaten. Daarnaast geldt een maximum van 50 bezoekers per ruimte, mits 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Daarom zal in een aantal ruimtes het maximale aantal bezoekers minder zijn.
 3. Voor bijna alle ruimtes zijn twee type opstellingen gemaakt, zodat de 1,5 meter maatregel in acht kan worden genomen. In bijgevoegd document, staan de verschillende opstellingen. Wij verzoeken bij uw reservering aan te geven welke opstelling u wilt gebruiken tijdens de betreffende vergaderingen/ culturele activiteiten. Het is noodzakelijk exact te weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn bij de vergaderingen/culturele activiteiten, de grootte van de ruimte bepaald het maximaal aantal personen (het aantal aanwezige stoelen is hierop aangepast).aangezien er een maximum zit aan elke ruimte (het aantal aanwezige stoelen is hierop aangepast).
 4. Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen. De instructies voor wat betreft de indeling van de ruimtes staan op de eerste bladzijde van het document, deze instructies dienen opgevolgd te worden.
 5. Het terras voor de kantine blijft gesloten
 6. Op de Belte geldt een looproute voor binnen en buiten. Dit is aangegeven met bewegwijzering.
 7. Publiek bij trainingen of onderlinge wedstrijden is niet toegestaan
 8. Kleedkamers gaan weer open voor gebruik. Respecteer de genoemde maximale aantallen en de 1,5 meter afstand.
 9. De gezondheidscontrole wordt uitgevoerd bij de ingang van de Belte.
  • Ontsmet eerst uw handen met handgel bij de ingang van de Belte.
  • De gezondheidscontrole kan nu ook worden uitgevoerd door het scannen van de QR Code met een QR scanner app.
  • Vervolgens vult u een formulier in waarin u aangeeft dat u klachtenvrij bent. Wanneer er iemand klachten heeft, is die persoon niet welkom op de Belte. Dat geldt ook wanneer een gezinslid klachten heeft.
  • Het formulier deponeert u in de doos die er bij staat.
 10. Denk bij het verlaten van de Belte nogmaals aan het ontsmetten van uw handen.
 11. Houd u binnen het gebouw aan de RIVM richtlijnen, zoals de 1,5 meter afstand, blijf thuis als je klachten hebt, blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, schud geen handen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoeken.

De Stichting Sport en Cultuur is verantwoordelijk voor uw gedrag en daarmee de voorkoming van verspreiding van het Corona-virus. Respecteer daarom altijd de regels van het RIVM. Indien deze regels niet nageleefd worden heeft de beheerder de mogelijkheid u de toegang te ontzeggen.

Indien de regels niet worden nageleefd en dit geconstateerd wordt door een controlerende instantie, dan staat daar een boete op van €4.000,- voor rekening van de Stichting Sport en Cultuur en een boete van €95,- per persoon.

 • De Belte Bingo is tot nader orde geannuleerd.
 • In verband met de Corona maatregelen zijn we genoodzaakt om de voorstellingen van 3Koteboebo in de Belte te verplaatsen.

De inzet van vrijwilligers is de komende periode nog niet nodig en wordt zoveel als mogelijk beperkt. Zodra daar verandering in komt worden de vrijwilligers gecontacteerd.

We hopen met dit bericht iedere betrokkene goed geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan kunt u die stellen via info@debelte.nl