Beste dorpsgenoten, gebruikers en vrijwilligers van MFA De Belte,

Update 2 februari 2021

Vanavond heeft de minister-president een verlening van de lockdown aangekondigd. Dat betekent dat de Belte tot 2 Maart 2021 gesloten is.  

Dit heeft als gevolg dat alle culturele activiteiten en vergaderingen niet kunnen plaatsvinden op de Belte en er alleen buiten gesport kan worden volgens de geldende maatregelen. Binnensport is niet mogelijk.

Alle vaste gebruikersgroepen worden geïnformeerd en indien nodig wordt er nader overleg gevoerd.

Sinds 19 november is het in beperkte mate weer mogelijk om gebruik te maken van de voorzieningen op de Belte. Bij deze willen we u allen informeren over de voorwaarden om een bezoek aan de Belte mogelijk te maken.

Het is in beperkte mate mogelijk om gebruik te maken van de voorzieningen op de Belte. Bij deze willen we u allen informeren over de voorwaarden om een bezoek aan de Belte mogelijk te maken.

U bent als bezoeker zelf verantwoordelijk voor opvolgen van de algemene RIVM richtlijnen.

 1. Indien u gebruik wilt maken van de Belte stuurt u een e-mail naar de beheerder: t.grolleman@debelte.nl. Uw reservering wordt door de beheerder in Supersaas gezet, zodat we afhankelijk van het aantal personen de juiste ruimte kunnen kiezen. Geef in de mail aan met hoeveel personen u komt. Geen reservering = geen toegang. Ook niet als u een training hebt of geeft op de buitenfaciliteiten.
 2. Er mogen zich maximaal 30 bezoekers per ruimte in het gebouw bevinden. Bij het maken van een reservering dient u aan te geven met hoeveel personen U komt, zodat de juiste ruimte voor u geselecteerd kan worden.
 3. Stuur maximaal 24 uur voor uw bezoek een mail naar info@debelte.nl waarin u aangeeft met wie u komt. Het is verplicht iedere persoon bij naam te noemen. Geef daarbij ook aan of iedereen klachten vrij is. Wij zijn verplicht een gezondheidscontrole uit te voeren. Wanneer er iemand klachten heeft, is die persoon niet welkom op de Belte. Dat geldt ook wanneer een gezinslid klachten heeft.
 4. Voor bijna alle ruimtes zijn twee type opstellingen gemaakt, zodat de 1,5 meter maatregel in acht kan worden genomen. In bijgevoegd document, staan de verschillende opstellingen. Wij verzoeken bij uw reservering aan te geven welke opstelling u wilt gebruiken tijdens de betreffende vergaderingen/ culturele activiteiten. Het is noodzakelijk exact te weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn bij de vergaderingen/culturele activiteiten, de grootte van de ruimte bepaald het maximaal aantal personen (het aantal aanwezige stoelen is hierp aangepast).aangezien er een maximum zit aan elke ruimte (het aantal aanwezige stoelen is hierop aangepast). Daarnaast geldt het door de overheid ingestelde absolute maximum van 30 personen per ruimte.
 5. Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen. De instructies voor wat betreft de indeling van de ruimtes staan op de eerste bladzijde van het document, deze instructies dienen opgevolgd te worden.
 6. Op de Belte geldt een looproute voor binnen en buiten. Dit is aangegeven met bewegwijzering.
 7. Sport met max. 4 personen, op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 jaar zijn uitgezonderd.
 8. Geen sportwedstrijden.
 9. Geen publiek bij sport.
 10. Sluiting van de douches en kleedkamers.
 11. Sluiting van de barren in de Belte. Het is alleen mogelijk om koffie/thee tijdens een vergadering of culturele activiteit in de betreffende ruimte te nuttigen. u kunt dit in de mail aangeven of stem het af op moment van aankomst met de beheerder. Koffie/thee wordt  op gepaste afstand geleverd (van te voren klaargezet en/of op een karretje voor de deur gezet).
 12. Dragen van een mondkapje in het en rondom de Belte is verplicht. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van € 95,- .
 13. De gezondheidscontrole wordt uitgevoerd bij de ingang van de Belte.
  • Ontsmet eerst uw handen met handgel bij de ingang van de Belte.
  • De gezondheidscontrole kan nu ook worden uitgevoerd door het scannen van de QR Code met een QR scanner app.
  • Vervolgens vult u een formulier in waarin u aangeeft dat u klachtenvrij bent. Wanneer er iemand klachten heeft, is die persoon niet welkom op de Belte. Dat geldt ook wanneer een gezinslid klachten heeft.
  • Het formulier deponeert u in de doos die er bij staat.
 14. Denk bij het verlaten van de Belte nogmaals aan het ontsmetten van uw handen.
 15. Houd u binnen het gebouw aan de RIVM richtlijnen, zoals de 1,5 meter afstand, blijf thuis als je klachten hebt, blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, schud geen handen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoeken.

De Stichting Sport en Cultuur is verantwoordelijk voor uw gedrag en daarmee de voorkoming van verspreiding van het Corona-virus. Respecteer daarom altijd de regels van het RIVM. Indien deze regels niet nageleefd worden heeft de beheerder de mogelijkheid u de toegang te ontzeggen.

Indien de regels niet worden nageleefd en dit geconstateerd wordt door een controlerende instantie, dan staat daar een boete op van €4.000,- voor rekening van de Stichting Sport en Cultuur en een boete van €95,- per persoon.

 • De Belte Bingo is tot nader orde geannuleerd.
 • De Hobbybeurs van 2020 is geannuleerd.
 • In verband met de Corona maatregelen zijn we genoodzaakt om de voorstellingen van 3Koteboebo in de Belte te verplaatsen.

De inzet van vrijwilligers is de komende periode nog niet nodig en wordt zoveel als mogelijk beperkt. Zodra daar verandering in komt worden de vrijwilligers gecontacteerd.

We hopen met dit bericht iedere betrokkene goed geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan kunt u die stellen via info@debelte.nl