1 juni zijn we weer van start gegaan op de Belte onder een aantal voorwaarden. Als bestuur is het voor ons ook zoeken naar wat werkbaar is. Deze eerste 1,5 week is goed verlopen. Echter is er ook een aantal aandachtspunten die vragen om een aangepaste procedure. Met name de gezondheidscontrole verloopt niet goed. Wij vragen u daarom het volgende:

1.       Indien u gebruik wilt maken van de Belte stuurt u een e-mail naar de beheerder: t.grolleman@debelte.nl. Uw reservering wordt door de beheerder in Supersaas gezet, zodat we afhankelijk van het aantal personen de juiste ruimte kunnen kiezen. Geef in de mail aan met wie u komt. Het is verplicht het exacte aantal personen door te geven en iedere persoon bij naam te noemen. Dus ook als er wijzigingen zijn (op het laatste moment), geef dit altijd door. Het maximum aantal bezoekers op de Belte bedraagt 30 personen. Op deze manier houden wij hier zicht op.

2.       De gezondheidscontrole dient kort voor uw bezoek plaats te vinden. Omdat dit vaak te vroeg van te voren wordt gedaan per mail, kiezen we er voor de gezondheidscontrole uit te voeren bij de ingang van de Belte.

-Ontsmet eerst uw handen met handgel bij de ingang van de Belte.

-Vervolgens vult u een formulier in waarin u aangeeft dat u klachtenvrij bent. Wanneer er iemand klachten heeft, is die persoon niet welkom op de Belte. Dat geldt ook wanneer een gezinslid klachten heeft.

-Het formulier deponeert u in de doos die er bij staat.

-Iedere bezoeker kan een andere pen gebruiken en de pennen worden regelmatig ontsmet.

3.       Tot slot, kom niet eerder dan 10 minuten van te voren op de Belte en verlaat de Belte direct na het einde van de activiteit.

Gezondheidscontrole COVID-19