MFA De Belte had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de zeer succesvolle uitgifte van obligaties, die voornamelijk zijn gekocht door de inwoners van Nieuw Heeten en directe omgeving.

In 2019 is Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten (SSC) gestart met het terugbetalen van ongeveer een derde deel van de obligatieleningen door middel van uitloting.

Jaarlijks wordt door het bestuur van de SSC vastgesteld of er een uitloting plaatsvindt en indien dit het geval is, welk bedrag hiervoor beschikbaar is. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de beschikbare middelen.

Het was de bedoeling om in 2021 verder te gaan met het uitloten en terugbetalen van een deel van de obligatieleningen echter vanwege het coronavirus en de daaruit voortvloeiend consequenties voor de exploitatie van de SSC, heeft het bestuur besloten om de uitloting minimaal een half jaar vooruit te schuiven.

Het bestuur doet er alles aan om de kosten laag te houden en maximaal gebruik te maken van de steunmaatregelen die de overheid ons biedt.

Over een half jaar gaan we opnieuw beoordelen of het financieel verantwoord is om een deel van de obligatieleningen uit te loten.

Heeft u vragen? Stel ze gerust door ons aan te spreken of een mail te sturen naar info@debelte.nl.

Dit jaar geen uitloting van obligaties